VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBJEDNÁVKY
Objednávky se považují za přijaté po písemném potvrzení (např. e-mailem) a následném potvrzení ze strany společnosti Ru-Ka, spol. s r.o., či přímo sepsáním smlouvy o zhotovení díla.
CENY
Ceny uvedené v cenících na typový nábytek se nemění. V případě atypického nábytku se jedná vždy o konkrétní cenovou nabídku, která je vždy před přijetím objednávky kupujícímu vyčíslena. Všechny platby se uskutečňují na účet firmy Ru-Ka, spol. s r.o., uvedený v hlavičce faktury s výjímkou plateb v hotovosti. Jakýkoliv spor mezi kupujícím a firmou Ru-Ka, spol. s r.o., nemůže mít vliv na dohodnuté platební podmínky. V případě opožděné platby je firma Ru-Ka, spol. s r.o., oprávněna fakturovat úroky z prodlení.
DODÁVKY
Smluvené termíny dodávek jsou orientační. Tyto termíny mohou být opožděny skutky, které firma Ru-Ka, spol. s r.o., nemůže ovlivnit. Nedodržení termínu neopravňuje kupujícího, aby požadoval slevu z objednaného zboží nebo odstoupení od objednávky.
VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Vrácení nebo výměna zboží je možné, je třeba předem kontaktovat firmu Ru-Ka, spol. s r.o., a vyčkat na posouzení konkrétní situace. Cena za vrácené zboží bude stanovena firmou Ru-Ka, spol. s r.o.,
PŘEJÍMKA ZBOŽÍ
Příjemce je povinen ve vlastním zájmu zkontrolovat, zda je obsah dodávky nepoškozený. Reklamace zboží poškozeného při přepravě nelze uznat a případné poškození je třeba řešit s přepravcem. Firma Ru-Ka, spol. s r.o., nese odpovědnost pouze za zjištěné vady při výrobě.
DOPRAVA
Zboží se dopravuje k odběrateli po předchozí dohodě. V rámci ČR je doprava účtována poplatkem ve výši stanovené přepravcem. Zboží větších rozměrů či kombinace dopravy s montáží je řešena vlastní dopravou firmy Ru-Ka, spol. s r.o., cena dopravy je individální a je vždy vyčíslena na danou zakázku.
Ru-Ka spol. s r.o. - Jamné nad Orlicí 270, 561 65
Po-Pá 6:00 - 14:45 | tel.: 775 553 531
© 2023 Ru-Ka spol. s r.o
powered by Quick.Cms